Hjem - Unios forbund - Politiets Fellesforbund
 • Utdanningsforbundet

  Utdanningsforbundet er Unios største forbund med 156 072 medlemmer per 1. januar 2013..

 • Norsk Sykepleierforbund

  Norsk sykepleierforbund er Unios nest største forbund med 98 953 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Forskerforbundet

  Forskerforbund er landets største fagforening for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern. Forbundet har 18 387 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Politiets Fellesforbund

  Politiets Fellesforbund er den største fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten med 14 124 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Norsk Fysioterapeutforbund

  Norsk Fysioterapeutforbund organiserer autoriserte/offentlig godkjente fysioterapeuter og studenter. Forbundet har 9 799 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Akademikerforbundet

  Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitet- eller høyskoleutdanning. Forbundet har 4 050 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Norsk Ergoterapeutforbund

  Norsk Ergoterapeutforbund har 3 582 medlemmer.

 • Norsk Radiografforbund

  Norsk Radiografforbund (NRF) organiserer radiografer og stråleterapeuter, og er som profesjonsforbund enerådende innen fagfeltene radiografi og stråleterapi. NRF har 2 598 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Presteforeningen

  Presteforeningen har 2 507 medlemmer per 1. januar 2013 og organiserer dermed de fleste prester i Norge.

 • Skatterevisorenes Forening

  Skatterevisorenes Forening er den eneste revisororganisasjonen i Skatteetaten. Forbundet har 553 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Det Norske Diakonforbund

  Det Norske Diakonforbund er en yrkesorganisasjon for diakoner og diakonkandidater. Forbundet har i 486 medlemmer per 1. januar 2013.

 • Det norske maskinistforbund

  Det norske maskinistforbund (DNMF) ble stiftet allerede i 1902, og organiserer i dag maskinsjefer og øvrige maskinoffiserer.

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten med 14 124 medlemmer per 1. januar 2013.

Forbundet organiserer alle kategorier ansatte. Formålet er å organisere samtlige tilsatte og studenter innenfor politi- og lensmannsetaten, og andre ansatte i Justisdepartementet som naturlig tilhører etaten.

Forbundsleder er Sigve Bolstad.

Her finner du Politiets Fellesforbunds nettsted

Bli medlem her

Del denne siden

Relaterte personer:

Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: 22 70 88 50. faks: 22 70 88 60. e-post: post@unio.no organisasjonsnummer: 984 152 175. ansvarlig redaktør: Anders Folkestad