Gå til innholdet
  • Stram kommuneøkonomi også i 2016

    07.10.2015. Justert for befolkningsvekst, økte pensjonsutgifter og regjeringens egne føringer blir det lite rom for bedret tjenestetilbud i kommunene i 2016. - Tiltakspakken for rehabilitering av skoler og omsorgsbygg på 500 millioner kroner må anses som svært lav utfordringene tatt i betraktning, både når det gjelder sysselsetting og vedlikeholdsetterslep, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Les mer

  • Regjeringen lar prestekontor stå tomme

    07.10.2015. - Mangelen på prestestillinger er en gjenganger i Unios budsjettkritikk. Ikke engang på dette området benytter regjeringen anledningen til å få flere i arbeid, sier Unio-leder Anders Folkestad. Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder nemlig ingen virkemidler for å løse rekrutteringskrisen for prester i Den norske kirke. Les mer

  • Positivt kunnskapsbudsjett

    07.10.2015. - For første gang brukes over en prosent av bruttonasjonalprodukt til forskning. Dette er en milepæl, og vi har nådd et mål Unio har kjempa for lenge, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til statsbudsjettet for 2016. Les mer

Usynlege rikingar

Det der lov å tene pengar her til lands. Også mykje pengar. Mange som tener mykje pengar jobbar steinhardt. Mange som tener lite jobbar også steinhardt.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Anders Folkestad. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon