Gå til innholdet
  • Unio fornøyd med «karantene-vedtak»

    25.11.2015. I går behandlet Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Prop 85 L (2014-2015) Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. Unio, YS og Akademikerne hadde i forkant spilt inn synspunkter som flertallet i komiteen nå langt på vei har fulgt opp. Les mer

  • FN-sambandet består

    24.11.2015. Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet. FN-sambandet takker for alt engasjement og støtte fra samarbeidspartnere. Unio og Utdanningsforbundet har blant annet engasjert seg i felles opprop og med felles kronikk. Les mer

  • Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund

    20.11.2015. Bent Ronny Mikalsen er valgt til ny leder i Norsk Radiografforbund. Les mer

Sjukehussentralisering er ikkje svaret på alt

Regjeringa meiner ofte at stort er best. Enten det gjeld kommunar, politidistrikt eller høgskular og universitet. Kvalitet er reklamen, og verkemidla er samanslåing og sentralisering. No er det sjukehusa som står lageleg til for hogg.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Anders Folkestad. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon