Gå til innholdet
  • Bedre rustet for framtida

    11.02.2016. En velutdannet befolkning er den beste garantien vi har for å sikre den omstilling og nyskaping som Norge nå trenger. En god studiefinansieringsordning er selve forutsetningen for å lykkes med dette, og avgjørende for å redusere de sosiale forskjellene i befolkningen. Regjeringen må nå ta grep. Les mer

  • Unio-Studentene støtter kampanje for streikeretten

    09.02.2016. Den britiske regjeringen har lagt frem et lovforslag som tar sikte på å begrense retten til å streike, kommunisere hvorfor man streiker, og frata fagforeningene innflytelse. Det er flere punkter i forslaget som bekymrer ungdomsrepresentantene i Norges hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden. Nå støtter de den internasjonale kampanjen #heartunions. Les mer

  • Unios forslag til tiltakspakke vil gi 20.000 nye arbeidsplasser

    05.02.2016. - Økende arbeidsledighet og flere flyktninger som skal inn i utdanning og jobb, stiller nye krav til finanspolitikken. Unios innspill til statsbudsjettet for 2017 bærer preg av en endret situasjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Les mer

Dei harde trettiåra

Null, null, null! Det er berre eitt tal som tel, meiner Norsk Industri ved inngangen til årets tariffoppgjer (Aftenposten 26. januar 2016). Ikkje nok med det. For å gjere det ekstra svart legg direktør Lier Hansen til: «...vi må tilbake til 1930-årene for å finne noe tilsvarende.»

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon