Gå til innholdet
 • Brudd i Unicare-forhandlinger

  06.12.2018. ​Det ble i dag gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger av overenskomst ved Unicare Rehabilitering mellom Spekter og Unio. Det ble ikke enighet i forhandlinger og saken går da videre til mekling. Les mer

 • Skulen må gi eit betre tilbod til dei minst motiverte elevane

  10.12.2018. I dag leverte utvalsleiar Ragnhild Lied den første innstillinga om vidaregåande opplæring til kunnskapsministeren. - Vidaregåande opplæring står overfor ei stor utfordring i å gi eit tilbod som kan motivere og kvalifisere dei aller fleste, også dei med minst motivasjon og lavast karaktergrunnlag frå grunnskolen, sa ho då ho leverte innstillinga. Les mer

 • – Likestillingsperspektivet må inn i digitaliseringsdebatten

  07.12.2018. – Unio er teknologioptimister. Men vi må huske å være oppmerksomme på at digitaliseringen kan skape utfordringer for det likestilte samfunnet som vi ønsker å bevare. Les mer

 • Ragnhild Lied gjenvalgt som Unio-leder

  29.11.2018. Ragnhild Lied fortsetter som Unio-leder tre år til. Med seg får hun de samme nestlederne, Solveig Kopperstad Bratseth og Kjetil Rekdal.

 • Skarp uttalelse etter sykepleier-lockouten

  29.11.2018. På bakgrunn av NHOs lockout i sykepleierstreiken, har Unios representantskap i dag vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «arbeidsgiver-organisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.»

 • Minner om: partilederdebatt

  29.11.2018. Minner om at KrF-leder Knut Arild Hareide, Sylvi Listhaug (FrP), Per Olof Lundteigen (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) er blant dem som møtes til debatt på Uniokonferansen i morgen fredag 30. november på Sundvolden Hotel.

 • Unio-konferansen 2018

  04.12.2018. Den 29. og 30. november var rundt 250 deltakere samlet på Unio-konferansen 2018. Statsminister Erna Solbergs tale og Cambridge-professor David Runcimans forelesning om demokratiet på dødsleiet var spesielt minnerike innlegg. Men alle er verdt et gjenhør. Det får du her. Les mer

 • Unios utdanningskonferanse 2019

  19.11.2018. Unios utdanningskonferanse 2019 er 26. og 27. mars på Scandic Asker. Her setter vi søkelys på hvordan høyere utdanning kan bidra til det beste for samfunnet og for et arbeidsliv i omstilling. Nå har vi åpnet for påmelding. Les mer

 • Unio-konferansen 2018: «Demokrati eller democrazy?»

  14.11.2018. Hva skjer med demokratiet slik vi kjenner det? Har demokratiet nådd sin høyde, og vil smuldre opp litt etter litt? Hvilken rolle må fagbevegelse, miljøbevegelse og andre bevegelser innta for å påvirke i ønsket retning? Les mer

 • Om Unio Perspektiv

  26.10.2018. Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål – som underbygger og løfter fram Unios rolle som samfunnsaktør. Denne utgaven omhandler IA-avtalen. Les mer

 • Unio vil ha ny IA-avtale

  16.10.2018. Unio meiner at alle partar no må bruke resten av året til å forhandle fram ei fornying og forbetring av IA-avtalen. Det vil gagne den enkelte, og det vil styrke arbeidslivet som ein arena for inkludering. Les mer

 • Spelet om sjukelønna

  16.10.2018. 90-talet var eit tiår for økonomiske innstrammingar. Både styresmakter og andre meinte at Noreg levde over evne. Finansdepartementet sitt favorittbilde var «haikjeften». Her illustrerte ein gapet mellom inntekter og utgifter. Bodskapen var at noko måtte gjerast for å kutte kostnader. Ikkje minst fordi arbeidsløysa var stigande, og trygdeutgiftene aukande. Les mer

Nyttar det?

I starten av desember møtest den internasjonale fagrørsla – International Trade Union Congress (ITUC) – til verdskongress i København. 1200 delegatar, som representerer 207 millionar medlemmer frå 132 land og 331 hovudorganisasjonar, samlar seg under store mål: Verdas folk skal få leve betre liv!

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenBibliotekarforbundetSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon