Gå til innholdet
  • IA-avtalen

    Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Les mer

  • Avtalefesting av tjenestepensjon og AFP

    Hovedtariffavtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og KS regulerer AFP og tjenestepensjon for ansatte i kommunesektoren i detalj. Disse tariffestede rettighetene er i stor grad de samme som de rettighetene som statsansatte har etter lov om Statens Pensjonskasse. Les mer

  • Tariffavtaler

    En tariffavtale er en kollektiv avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening som regulerer lønns- og arbeidsvilkår m.m. Det er ikke anledning til å fravike tariffavtalene gjennom individuelle avtaler på arbeidsplassene, med mindre tariffavtalene selv åpner for det. Les mer

Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon