Gå til innholdet

Unio-studentene

UnioStudent_2018_760x590

Ny ledelse i Unio-student

25.09.2018. Ruben Amble Hirsti er nyvalgt leder av Unio-studentene. Med seg på laget får han Sebastian Dahl som nestleder. Les mer

Uniostudentene2017_760x590

Ny ledelse i Unio-studentene

20.09.2017. Kristin Werner er valgt til ny leder av Unio-studentene. Med seg i ledelsen får hun Ruben Amble Hirsti som ble valgt til nestleder. I tillegg til å lede Unio-studentene, er Kristin nestleder i NSF student og Ruben er nestleder i Pedagogstudentene. Les mer

Unio-studentene 2016

Unio-studentene har valgt ny ledelse

06.09.2016. Unio-studentene har nå hatt et konstituerende møte hvor Bjørn Roberg er valgt til ny leder. Les mer

Unio Studentene - streikestøtte

Unio-Studentene støtter kampanje for streikeretten

09.02.2016. Den britiske regjeringen har lagt frem et lovforslag som tar sikte på å begrense retten til å streike, kommunisere hvorfor man streiker, og frata fagforeningene innflytelse. Det er flere punkter i forslaget som bekymrer ungdomsrepresentantene i Norges hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden. Nå støtter de den internasjonale kampanjen #heartunions. Les mer


unio-studentene-2015-16-700x543

Om Unio-studentene

29.09.2015. Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund. Les mer

unio-studentene-ledelse-700x543

Unio-studentene har valgt ny ledelse

29.09.2015. Mandag 28. september hadde Unio-studentene konstituerende møte hvor Stephanie Bahl ble valgt til ny leder. Les mer

Aaslestad og Asheim

Er undervisning og forskning «byråkrati»?

21.10.2014. Da Unio møtte Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité for å legge fram sine synspunkter om regjeringens statsbudsjett, gjorde Forskerforbundets leder Petter Aaslestad et poeng av regjeringens forslag om en reform for å avbyråkratisere og effektivisere fra og med 2015. Les mer


Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon