Gå til innholdet

Unio Perspektiv

unio-perspektiv-logo2

Om Unio Perspektiv

18.12.2018. Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål – som underbygger og løfter fram Unios rolle som samfunnsaktør. Denne utgaven omhandler den nye IA-avtalen, som ble signert av partene 18. desember 2018. Les mer

ia-signering.2018-760x590

Unio Perspektiv nr. 2/18

18.12.2018. I denne utgåva av Unio Perspektiv er hovudsaka den nye intensjonsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen har kome i stand gjennom krevjande forhandlingar i trepartssamarbeidet. Avtalen er underskriven av hovudorganisasjonane på arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida og av regjeringa. Den første IA-avtalen blei inngått i 2001. Les mer

ragnhild-lied-2016-2-760x590

Ny IA-avtale – sjukelønnsordninga vidareført

18.12.2018. Det skal satsast tungt på førebygging og forbetring. Det skal leggast endå større vekt på arbeidsmiljøet på norske arbeidsplassar. Kunnskap skal prege arbeidsmiljøet og inkluderinga. Og ikkje minst: Dagens sjukelønnsordning er sikra. Les mer

ia-symbol-760x590

Dette er IA-avtalen – mål og virkemidler

18.12.2018. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert første gang i 2001. Gjennom høsten 2018 har partene i arbeidslivet forhandlet om nok en fornying av avtalen. Den nye avtalen ble signert 18.12.2018, og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014. Avtaleperioden er fire år, og går fra 1.1.2019 til 31.12.2022. Les mer


Faktaboka-2018-760x590

Arbeidsmiljøet – stort rom for førebygging og forbetring

18.12.2018. Norsk arbeidsliv har eit betydeleg potensial når det gjeld førebygging og forbetring av arbeidsmiljøet på arbeidsplassane. Dette blir tydeleg synleggjort i «Faktaboka» frå STAMI, som denne artikkelen bygger på. Les mer

Finn-Halvorsen-foto-Ahus-760x590

– Et godt arbeidsmiljø er nødvendig for god pasientbehandling

18.12.2018. Hovedverneombud gjennom 22 år på Ahus og vinner av årets verneombudspris, Finn W. Halvorsen, er ikke i tvil om at et godt arbeidsmiljø ikke bare gir lavere sykefravær, men også en bedre pasientbehandling. Les mer

aud-steiring-760x590

Verneombudets rolle på arbeidsplassen

18.12.2018. Arbeidsmiljølovens (aml) § 6-1 hjemler at alle arbeidsplasser skal ha verneombud. Hvis det er flere verneområder på arbeidsplassen, skal man også ha ett eller (på veldig store arbeidsplasser) flere hovedverneombud. Vernetjenesten på større arbeidsplasser (generelt over 50 ansatte) består av lokale verneombud, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg. Les mer


Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon